Badania wątroby

W przypadku udania się do lekarza pierwszego kontaktu z objawami osłabienia, bólu brzucha, utraty apetytu lekarz po wstępnym wywiadzie może podejrzewać choroby wątroby. W celu potwierdzenia swoich przypuszczeń specjalista skieruje pacjenta na dodatkowe badania.

Badania laboratoryjne i obrazowe w chorobach wątroby
Badania laboratoryjne zlecone w celu zdiagnozowania chorób wątroby obejmują badania wskaźników cholestazy, czyli zastoju żółci, badania wskazujące na uszkodzenia hepatocytów, badania immunologiczne oraz badania czynności syntetyzującej i odtruwającej.

Przykład suplementów diety na wątrobę

Podstawą diagnostyki biochemicznej wątroby jest oznaczenie aktywności enzymów w osoczu. Wzrost aktywności aminotransferazy alaninowej (ALT, AlaT) i asparaginowej (AST, AspAT) może świadczyć o wystąpieniu uszkodzenia komórek wątroby. Gamma-glutamylotransferaza (GTP, GGTP) i fosfataza zasadowa (APL) są czułymi wskaźnikami cholestazy.
W czasie analizy otrzymanych badań lekarz sprawdza nie tylko wartości badanych czynników, ale przede wszystkim występujące pomiędzy nimi zależności.

Podstawową metodą obrazową badania wątroby jest USG, czyli ultrasonografia. W czasie badania USG można zauważyć guzkowaty, nierówny zarys wątroby. przerost lub zmniejszenie płatów wątroby oraz niejednorodność miąższu. Badanie dopplerowskiego USG pozwala na uwidocznienie kierunków przepływów krwi w wątrobie oraz uwidocznienie poszerzonej żyły wrotnej.

Leki na wątrobę

Po wykryciu choroby wątroby ważna jest terapia lekowa, która umożliwi szybki powrót do zdrowia. Coraz częściej poza standardowymi lekami na wątrobę są dostępne ziołowe specyfiki, które w naturalny sposób mają wpływać na wątrobę i dążyć do jej regeneracji.