Jak leczyć jaskrę?

Jaskra jest chorobą, która charakteryzuje się niezwykle niebezpiecznym połączeniem braku objawów, z nieodwracalnością skutków nieleczenia. Wykrywana jest często przy rutynowym badaniu wzroku, a szkody przez nią poczynione w zakresie widzenia są zawsze nieuleczalne.

Jak zatem poznać objawy choroby, która prawie nie daje żadnych objawów, i jak ją leczyć, skoro jest nieuleczalna?

Co powoduje jaskrę?

Jaskra to choroba, która może mieć bardzo wiele różnego rodzaju przyczyn (sprawdź przyczyny jaskry tutaj). Wszystkie przyczyny jaskry związane są jednak ze zbyt dużym ciśnieniem wewnątrz gałkowym, które powoduje stopniową degradację nerwu wzrokowego, który z kolei doprowadza do stopniowej i nieodwracalnej ślepoty.

Czy są jakieś objawy, na które można zwrócić uwagę i wykonać z zawczasu badania pola widzenia i pomiaru ciśnienia w oku? Jest kilka takich rzeczy, jednak aby je wyczuć, należy wiedzieć, czego się szuka. Zwracać uwagę należy przede wszystkim na samo oko. Wysokie ciśnienie wewnątrz niego będzie charakteryzowało się bólem oka, jego stwardnieniem i powiększeniem. Występować może również zaburzenie widzenia i światłowstręt.

Jak leczyć jaskrę?

W przypadku leczenia tej choroby należy przede wszystkim pamiętać o tym, że leczenie jaskry nie powoduje poprawy wzroku. Zmiany w polu widzenia, które już zaszły w wyniku działania wysokiego ciśnienia są nieodwracalne. Dlatego też tak duże znaczenie ma szybkie zdiagnozowanie wysokiego ciśnienia, jeszcze przed wystąpieniem degradacji lub na jej wczesny poziomie.

Leczenie jaskry polega więc nie na przywróceniu wzorku, a na tym, aby nie został on utracony całkowicie. Realizowane jest to poprzez podawanie środków farmakologicznych lub poprzez zabiegi operacyjne, których celem jest utrzymanie niskiego ciśnienia wewnątrz gałkowego. Leczenie rozpoczyna się od kropli podawanych do oka i proszków doustnych. W przypadku wielu pacjentów takie leczenie zdaje rezultat, jednak niestety duża ich część po jakimś czasie staje się niewrażliwa na leki i konieczne jest przeprowadzenie operacji, której celem jest utworzenie nowym dróg odpływu cieczy lub udrożnienie już istniejących co finalnie spowoduje obniżenie ciśnienia.